Friday, September 12, 2008

AU ACH GELAPSidoarjo jadi kuala lumpur, Kuala Lumpur sendiri dihiasi Asap, Pontianak , Jambi, Palembang, berhiaskan ASAP, katanya kalau ada Asap berarti ada Main eh salah-ada API, seharusnya yang jadi lautan API itu Bandung lah, Bandung diserang FLUBURUNG, Aceh dan Ngajogyakarta Hadiningrat masih bergelut dengan sisa2 TSUNAMI dan GEMPA, Jakarta berkutet dengan MACET, Pegawai Negeri urusannyaNggak jauh dari DOMPET, itu juga kalau tidak di COPET, pada waktu naik MIKROLET, yang sudah penuh terus saja disuruh DEMPET, ich jadi EMPET sedangkan –Bali terus berusaha agar arus kunjungan wisatawan terus MEROKET, Gepeng ber –datangan ke Jakarta dilampu Bang JO, waktu mobil MEREMBET mereka minta sambil ngomong yang tidak jelas kadang2 suka MEREPET persis kaya kenalpot OPLET dulu tumpangannya anak SMAN 2 Jl Gajah Mada waktu jaman Belanda namanya MOLENVLEIT , para Koruptor dan Jaksa main TAK UMPET, yang seharusnya masuk-kurungan, malah NGUMPET atau DIUMPETIN, makanya jangan “Pilih Tebang” bisa salah SABET, soalnya lampu PLN suka BYARPET alasannya banyak gangguan di daerah SUTET, ini pesan untuk para Pimpinan , supaya terus untuk berjuang agarINDONESIA tidak dikuyo kuyo sama Singapura yang negerinya cuma kaya negerililiput alias selebar DOMPET, kalau perlu LEE KWAN YOU kita SANTET biar dia langsung OFFSET sampai lidahnya MELET, atau kita SERET, terus dihukum Picis badannya di SILET2-Terus kasih tetesan jeruk nipis hal ini juga berlaku bagi mereka yang suka TILAP-TILEP dokatnya RAKYAT yang masih MELARAT, Insya Allah dalam bulan penuhBERKAT ini kita dapat meraih Kemenangan yang penuh NIKMAT, tetapi jangan lupa bayar ZAKAT, ingat kalau Anda mati mau nggak ada yang MELAYAT, itu tanda anda KUALAT .
Zulfan

No comments: